Teen luokitusjärjestelmä

pekoe

Varsinkin mustien teelaatujen nimen ohella mainitaan usein sarja erikoisia kirjaimia, kuten FTGFOP. Näitä kirjaimia käytetään teemateriaalin laadun luokitteluun erityisesti englannin vaikutuksen alaisissa teemaissa sekä muutamassa kiinalaisessa teelaadussa, jotka on tarkoitettu ulkomaille vietäväksi. Kiina, Japani, Taiwan ja Korea eivät useimmiten käytä tätä luokitussysteemiä.

Kirjainsarjojen ytimestä löytyy perustermi OP eli Orange Pekoe. Pekoen nimen arvellaan juontavan kiinalaisesta sanasta, joka tarkoittaa valkoista untuvaa. Pekoella viitataankin usein hopeisen haituvan peittämään nuoreen, juuri puhjenneeseen silmuun. Orangen arvellaan viittaavan joko hollantilaiseen Orange-Nassaun–sukuun, joka näytteli tärkeää roolia teen tuomisessa Eurooppaan, tai valmiin korkealaatuisen teemateriaalin oranssin vivahteiseen väriin.

Orange Pekoella tarkoitetaan kokonaisia lehtiä, jotka sisältävät suhteellisen vähän silmuja. Toisaalta joskus Orange Pekoeta saatetaan pitää myös eräänlaisena mustan teen yleisnimityksenä. Seuraavaksi korkein laatu on FOP, Flowery Orange Pekoe. Tämä laatu sisältää enemmän silmuja sekä korkealaatuisempaa lehtimateriaalia. Seuraavat termit ovat GFOP, Golden Flowery Orange Pekoe, sekä TGFOP, Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. Kummatkin implikoivat, että tee sisältää enemmän silmuja ja laadukkaampaa lehtimateriaalia. Parhain tee merkitään koodilla FTGFOP, Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. Tämän laatuinen tee sisältää jo huomattavasti silmuja ja valmistetaan usein käsin. Toisinaan kaikista parhain tee merkitään joko lisäämällä koodin eteen S eli Special tai koodin loppuun numero 1.

Orange Pekoesta SFTGFOP1-laatuihin lehtimateriaali muuttuu kokonaisemmaksi ja paremmaksi. Usein tee kuitenkin halutaan murskata pienemmäksi, jolloin materiaalia voidaan käyttää teepusseissa. Murskattua lehteä haudutetaan myös irtolehtisenä kun halutaan vahvaa teetä, johon voi lisätä esimerkiksi maitoa. Orange Pekoen jälkeen murskattua materiaalia tarkoittava nimitys on BOP, Broken Orange Pekoe. Murskatun materiaalin koodit juoksevat kokonaisten lehtien tavoin aina nimitykseen TGFBOP1 asti, mutta nämä ovat suhteellisen harvinaisia. Kaikista rikkinäisin lehti on Fannings ja Dust, jolla tarkoitetaan lehtien lajitteluprosessista yli jäänyttä teepölyä. Pölyä saatetaan merkitä kirjaimilla F ja D, ja juuri tätä materiaalia käytetään useimmiten teepusseissa.